8681135, 1636481170, 20211109180610, 09, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


2758644, 1636481169, 20211109180609, 09, 11, 2021

Cadian p250 1vs4 xưa lắm rồi xD

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Chung Smile
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-08 11:14:32
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 435

Source

(14 commentaires)

  1. Bọn địch kiểu: trừ -96 rồi, 1 hit thôi nó chết rồi
    Admin: bất tử

  2. Tôi đ hiểu sao nhưng sau khi tôi chết, địch máu càng thấp thì tỉ lệ sống càng cao

  3. Trông đẹp trai thế :(. Xử lý thế này xứng đáng có 10 ny :>

  4. Bạn ơi sao mình cosole lệnh thông số fps sao nó ko hiện nhỉ ?

Les commentaires sont fermés.