9313030, 1636481326, 20211109180846, 09, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam

Si vous ne faites que jouer, achetez celui-ci.

6880164, 1636481325, 20211109180845, 09, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Đào Duy Tâm
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-04-29 09:04:52
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 104

Source

(31 commentaires)

  1. Đừng mua con này chơi ko ngon đâu ko mod đc ko vặn chặt pivot đc với cả chơi tầm 2 ngày là nó sắp nát rồi

  2. Không được đâu, loại này mua sưu tập trưng bày thôi chứ quay hay bị khựng lắm

  3. Các ông mới chơi cần mua rọc thùng thì ib chị chủ gr bùi thanh thuý pls

  4. E nghĩ nên mua rọc thùng cho chắc kèo. Con này nhìn đau tay lắm

Les commentaires sont fermés.