6218289, 1637503062, 20211121135742, 21, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


7731450, 1637503061, 20211121135741, 21, 11, 2021

Lần đầu riết người bằng dao ae ạ )

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Dũng Paris
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-01 05:02:23
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 44

Source

(14 commentaires)

  1. ông này quen quen, ông có gặp thằng nào tên BIG BOSS không? tôi đấy :))

  2. Dùng cái tâm ảo chán thế. Kéo console xuống, gõ bừa rồi bôi đen xong kéo ra ngoài khung console là có cái tâm ảo rồi, tuy k chính xác bằng nhưng k dùng pm thứ 3, tâm rung khi kéo chuột nếu cảm nhận tốt thì noscope rất tốt

Les commentaires sont fermés.