5528995, 1636318551, 20211107205551, 07, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


5406634, 1636318550, 20211107205550, 07, 11, 2021

Quả Ace ngu lol nhất tôi từng thấy
1 v 5 Deagle
Đm vl bro

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Lê Quang
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-11 04:28:22
– Nombre de partage sur facebook: 1
– Nombres de likes: 187

Source

(24 commentaires)

  1. « vãi lon, địt mẹ bờ rô » lời trăn trối sau cùng của team bạn

  2. Đoạn ở chuối thì wall, đoạn vào site thì team bạn hút cần

  3. Thằng ở bao cát vừa hút đá xong cuốn quá đang ngồi đếm hạt cát à

Les commentaires sont fermés.