4953847, 1636315679, 20211107200759, 07, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au Vietnam


3033442, 1636315678, 20211107200758, 07, 11, 2021

Oh, aide e le problème de e lm fanning sur le peigne est long et fanning sur l’autre ne l’est pas. Quelqu’un a-t-il une autre façon de servir?

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Trương Tuấn Huy
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-04-29 11:39:07
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 13

Source

(10 commentaires)

  1. Tập quay cho cái momentum nó lớn hơn thì quay dễ với lâu hơn

  2. Lược nó trơn hơn nên dễ còn cái kia = nhựa nên nó bám tay hơn

  3. Ông đừng để lúc dao nó ngừng di chuyển rồi mới lên nhịp fan, dùng lực quán tính từ động tác ngay trước ấy. Ví dụ con lược kia nhẹ ông có thể fan không cần quán tính, thõng dao rồi fan cũng đc nhưng lưỡi con rọc nó nặng hơn cần thêm quán tính để vào nhịp

  4. Bn ko hiểu về fanning r cái lưỡi lược nó nhẹ hơn cái cái chuôi nhiều còn cái đỏ kia cái lưỡi nó nhẹ hơn cái chuôi ko đáng kể nên ko thể fanning lâu đc hỉu khoong

  5. Ở đây toàn mấy ông ko bt cũng nói tôi dùng cả hai cái lầy r nên bt

  6. Lúc tôi bỏ lược quay rọc thùng cũng phải bỏ kiểu fanning cũ đi

Les commentaires sont fermés.