Cái dao mà ba Nhất đang cầm là một chiếc balisong, hay còn gọi là butterfly knif

Vu sur TWT:Cái dao mà ba Nhất đang cầm là một chiếc balisong, hay còn gọi là butterfly knif


Cái dao mà ba Nhất đang cầm là một chiếc balisong, hay còn gọi là butterfly knife.
Được cho là có xuất xứ từ Philipines và là một loại dao bỏ túi tự vệ phổ biến.
Bởi vì là dao bỏ túi nên nó có nhiều công dụng khác ngoài việc làm người khác bị thương ^^ https://t.co/4vG94dTpKP


Fiche technique de cette publication Twitter:
– Nombre exacte de retweet : 0 ,
– Nombre de likes: 1
– Date et heure de création du tweet: 2022-08-03 17:45:40
Au sujet de l’auteur:
– Nom de l’auteur du post: Xiang Yue alias @nagai_yue
– Xiang Yue se défini ainsi sur son profil twitter:
Xiang Yue | 17 | Việt Nam | Any pronouns | ERBS + ISBS | 👊❄️ (🔄❌) | 👊
ISBS IGN: XiangYue
Tiếng Việt + English

– Photo de Xiang Yue
Xiang Yue Xiang Yue | 17 | Việt Nam | Any pronouns | ERBS + ISBS | 👊❄️ (🔄❌) | 👊
ISBS IGN: XiangYue
Tiếng Việt + English

Source