9380173, 1637497739, 20211121122859, 21, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

https://steamcommunity.com/profiles/76561198355632162/
thanh niên cứ chửi ông nova 1 xxong chỉ cách bắn này nọ , đã nói ng ta mới biết chơi , chơi game thì đéo có tai nghe rồi ngồi chat chửi 1 mình , hẹn set kèo onlan các thứ rồi khoe xem nhìn tao mấy k giờ chơi bla bla …. cho mình xin cái kèo…

Plus

1041964, 1637497739, 20211121122859, 21, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Nguyễn Đức Trường
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-31 17:27:55
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 59

Source