2684267, 1637055447, 20211116093727, 16, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


1575805, 1637055446, 20211116093726, 16, 11, 2021

#5e #help
Chuyện là mình cài 5eclient xong thì nó bind mịa luôn mail chính vào cái acc steam đang đi mượn. Ai chỉ mình cách gỡ bind với.
Ae đọc cap hộ mềnh vs 😂 vid là phụ

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Trần Minh Hoàng
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-03 10:52:52
– Nombre de partage sur facebook: 5
– Nombres de likes: 51

Source

(13 commentaires)

  1. Sao mình chỉ thấy mỗi videos nhỉ? AI thấy bác đăng bài viết gì không ạ 🙁

Les commentaires sont fermés.