9262028, 1636369020, 20211108105700, 08, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


3404549, 1636369019, 20211108105659, 08, 11, 2021

banana clear

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Hoàng Nguyễn
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-10 05:41:51
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 90

Source

(6 commentaires)

  1. Đkm chưa đẩy hết hô rất to và dõng dạc chuối cờ lia =)))

  2. Giết 2 thằng thì clear là chắc 80%, còn không thì còn 1, chạy 2 người vào check đổi mạng thôi, tâm lý 3B mà 2 thằng ra chuối đẩy chết còn 1 thằng trong side thường thì đang đẩy ra cùng hoặc kê awp quan tài vs góc tối 🙂 đẩy ra cùng thấy 2 thằng chết thì chỉ có đang chạy về hoặc chay ra bao cát núp 🙂

  3. Dm lại nhơ banana, mình với 1 ông nữa đi chiếm chuối, thế lồn nào thằng đồng đội ở mid đéo hiểu làm lồn gì để mid đẩy giết cả 2 khi còn chưa thấy thằng ct nào . Lv thấp thực sự óc chó

Les commentaires sont fermés.