8658740, 1636018085, 20211104092805, 04, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Sáng ra thấy Party ban, 2 bạn đồng bào mình stack đã bị VAC.
Mình Nova 3 xuống 2 luôn, hihi. Cuộc sống mà.
Ai ko hack add steam mình bắn: https://steamcommunity.com/id/VN-ProSkyR/

6365186, 1636018085, 20211104092805, 04, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Hải Trần
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-12 03:27:57
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 47

Source

(8 commentaires)

  1. Stack ít thôi, học sống bàn tay ta làm nên tất cả, tay to thì lên rank ddi oong 😎

  2. Mình toàn chơi solo ạ. Không thích chơi stack vì trước giờ chơi với đồng bào chả được bao nhiêu trải nghiệm tốt, rặt một lũ toxic với thích chỉ đạo dù bắn như lìn. Mình biết là không phải ai cũng thế, nhưng mà thực sự thì rất khó để vượt qua cái ấn tượng đầu để mở lòng ý. May ra được vài hôm bắn với bạn chứ chả bao giờ chủ động đi invite lobby.

Les commentaires sont fermés.