2866747, 1635872087, 20211102165447, 02, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


5303323, 1635872086, 20211102165446, 02, 11, 2021

Prime người việt

kể hết này hôm nay chơi trận mirage với anh em thì gặp bọn này đánh cho tan nát bên nó bị chym mấy lần rồi vào thêm trận inferno lại gặp nó nhưng lần này nó đi luyện tâm với harry potter nên nó chơi thế này
https://www.youtube.com/watch?v=F3qmxgWuKHs

ps: top bên nó 1k giờ gáy khi bị gánh


Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Sprout Lee
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-15 03:16:10
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 9

Source

(2 commentaires)

Les commentaires sont fermés.