6257207, 1635861506, 20211102135826, 02, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


8578619, 1635861505, 20211102135825, 02, 11, 2021

Moment !.!
Vừa chơi CSGO lại vừa nhớ CF

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Trần Tuấn
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-13 15:41:09
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 117

Source

(19 commentaires)

  1. Cf tuổi mẹ gì cầm ak bắn 30 viên trật 31 viên như cs go nich t 15v bỏ cho e nó chơi vì chót dại chơi phải game pháp sư này 🤣🤣

  2. Thích csgo ở điểm : game toxic nhất , game tryhard nhất , game căng thẳng nhất. Và đm nó chửi nhau tùm lum nhưng vẫn bắn. Còn game khác chửi nhau vs đồng đội là afk luôn !

  3. Hack lằm hack lốn…tạo một nùi súng sơn chỉ để rút tiền và làm mất cân bằng game…😷

  4. Vl hình như cháu gặp chua trận nào r hay sao ấy tên quen lắm

  5. Đm nhìn cf như kiểu game của các cháu thiếu nhi vậy 🙂

  6. Bác này gặp lúc MGE rồi này bắn cũng hay mà team work kh nhiễn lắm thôi

Les commentaires sont fermés.