8678333, 1635718975, 20211031222255, 31, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


9415352, 1635718975, 20211031222255, 31, 10, 2021

Quả này em chịu

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Kuro Kuro
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-07 06:04:44
– Nombre de partage sur facebook: 11
– Nombres de likes: 320

Source

(41 commentaires)

  1. 4:3 1024*768 thì aim thấp đi 1 chút thì ko bị lỗi hitbox
    P/s:Đổi cái crosshair đi cha =)

  2. Tú Lê nhìn giống pha palace quay lưng sấy trượt hết của b thế nhỉ

  3. AK là thế, lắn lót thì tượt, vỉa thì hs 😂 đã trươt viên đầu thì não đang kiểu « trời ơi cái lol què gì vậy », những viên sau sẽ như bịp mắt bắn thôi vì não ngưng hoạt động r

Les commentaires sont fermés.