2585261, 1635542703, 20211029212503, 29, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

game hết lag xong lại gặp team địch kiểu

3459230, 1635542703, 20211029212503, 29, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Vũ Đình Trọng
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-17 13:24:09
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 36

Source

(3 commentaires)

  1. chia buồn cùng gia đình vì ông đã bị thoát vị đĩa đệm

  2. Hôm trước gặp nguyên 1 team China hack, nó thả cho dc 2 round. Sợ đến hôm nay chưa dám vào bắn lại.

  3. Hack là một phần thú vị của game :)))
    Cho nên chơi ở nền tẳng nào cung gặp

Les commentaires sont fermés.