1112163, 1634326880, 20211015194120, 15, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

[KHÔNG LIÊN QUAN] nhưng mà nãy em đang chơi thì nó bị cháy ở chỗ như hình đầu em có khoanh tròn, rồi lúc bật lại vẫn được nhưng không biết có nghiêm trọng không nên đăng lên đây nếu có anh em nào giỏi về máy tính thì xin cho em biết ạ. Sợ hết đc chơi csgo tại nhà

3591080, 1634326877, 20211015194117, 15, 10, 2021
1529741, 1634326879, 20211015194119, 15, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: No
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-24 12:02:34
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 18

Source

(12 commentaires)

  1. Lâu dài thì sẽ có ảnh hưởng, ông mất một cái cầu chì chống chập rồi. Giống kiểu đê giữ nước, giờ thì éo còn đê, mưa lũ là sml ngay.

  2. cháy nổ chắc sẽ mất bảo hành, thôi thì mang đi sửa ko cố dùng nó hỏng nhiều thứ hơn thì toi

  3. Theo tôi nghĩ thì nó là con trở chống chập chạm cho ic thôi, nên đem ra chỗ sửa board ngta kiểm tra cho

  4. Còn bảo hành thì cứ mang ra trung tâm bảo hành, không việc gì phải sợ. Ra trung tâm và cứ trình bày cho người ta biết. Đợt trước main tôi cũng bị giống ông thớt, mang ra trung tâm CMC người ta sửa không tính phí nè.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *