1600083, 1634133447, 20211013135727, 13, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Thong thả bán ít bươm bướm cho anh em múa may
Giá vẫn như cũ. IB để xem ảnh không che
Link shopee: https://shopee.vn/C%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BB%93-ch%C6%A1i-luy%E1%BB%87n-tay-Th%E1%BB%B1c-h%C3%A0nh-Gi%E1%BA%A3i-tr%C3%AD-i.140879349.3365477278

9151734, 1634133446, 20211013135726, 13, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Vuong Van
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-03-04 08:59:10
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 55

Source

(11 commentaires)

  1. Tiện các bác cho e hỏi phát là e đang muốn chơi bộ môn này là e có cần phải mua loại này không hay là e cần mua mấy loại cho người mới tập chơi vậy ???

  2. Loại này ae chưa biết múa thì nên để trưng cho đẹp thôi :v, còn ko thì chơi karambit, múa cực dễ :v

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *