7215280, 1633386582, 20211004222942, 04, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

May be you missed this LỄ HỘI KHIÊNG KIỆU CỦA NHẬT BẢN
Tại Nhật Bản, rước kiệu là một nghi thức thần thánh trang nghiêm không thể thiếu ở các lễ hội địa phương, hầu hết đều do thanh niên trai tráng đảm nhận. Kiệu được trang trí hoa lệ và long trọng, thể hiện đầy đủ nhất tín ngưỡng vào thần linh của…

Plus

7995969, 1633386575, 20211004222935, 04, 10, 2021
9663525, 1633386577, 20211004222937, 04, 10, 2021
3595185, 1633386578, 20211004222938, 04, 10, 2021
1101681, 1633386579, 20211004222939, 04, 10, 2021
6240262, 1633386581, 20211004222941, 04, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Nam Siriuos
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-29 15:08:06
– Nombre de partage sur facebook: 6
– Nombres de likes: 398

Source

(20 commentaires)

  1. Ông nghĩ lừa đc ai??? Sau bao tháng tu luyện t đã luyện thành công skill Đọc tên group trc khi đọc 1 bài văn tế

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *