Sur FBook: Un post de Balisong – Butterfly Knife Social Club au VietnamFiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Phạm Đức Quang
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-19 08:29:14
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 35

Source

(11 commentaires)

  1. God damn , tôi cũng mua trên Tiki sau đó thì mua 1 con rọc của chủ tus , tổng giá của tôi là 100k trên tiki vì tôi ở tận Cà Mau thật buồn=}

  2. Cùng thắc mắc. Mình mua chỗ admin. Có kèm 2 lọ dầu mà mình không biết cách tra dầu. Xoay 1 lúc lại bay ốc. Chán

Les commentaires sont fermés.