4414067, 1628799181, 20210812201301, 12, 08, 2021

Sur FBook: Un message de Communauté CS: GO Vietnam


7639663, 1628799180, 20210812201300, 12, 08, 2021

toute la vidéo d’abord: & gt;

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Phong Tran
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-07-30 09:47:32
– Nombre de partage sur facebook: 1
– Nombres de likes: 147

Source

(7 commentaires)

  1. « Chiếc, chiếc »…cc gì cũng « chiếc ».
    Chiếc bố, chiếc mẹ, chiếc ông, bà, chiếc tổ tiên. Sau lấy vợ vú nhỏ thì « Chiếc vú đáng iu », lấy chồng thì « chiếc c*c dễ thương » à?🐧

  2. Ông nào tập edit thì edit kiểu này nhé, chứ mấy ông chèn hiệu ứng nhìn hoa mắt bỏ mẹ.

  3. Anh bạn à,khi tôi nhìn thấy em ak vulcan 4 holo titan của anh,nó đã làm tôi cảm thấy xúc động dân trào,ông..ông…ông có thể cho tôi mượn vài ngày dc ko?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *