7119222, 1632573319, 20210925123519, 25, 09, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

còn 3 game win nữa là xong 10 ván. Ngày hôm nay chơi gặp full hack nên rp mệt tay. xong giờ acc mình bị baned 7 ngày ) bọn hack thì đéo baned. Baned người tố cáo hack. game rác vcc

4490666, 1632573318, 20210925123518, 25, 09, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Chi Linh
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-07-06 15:37:07
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 187

Source

(32 commentaires)

  1. Xin lỗi ông nhé, trận đấy tôi là thằng trung quốc wall + aim bên bạn, tôi rất xin lỗi đã khiến ông bị baned

  2. bớt toxic lại. nếu gặp hack hay chán thì +right hoặc +left cho lành, chửi nhau hay report, vote kick thì ng nhận hậu quả là bản thân !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *