5909936, 1632475613, 20210924092653, 24, 09, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Chả là tin tưởng được 1 người ae đồng bào mời vào chơi từ mấy bữa trước, và hôm nay nhận được quả thông báo này ) ae cho tôi hỏi là ảnh hưởng gì vậy

2615397, 1632475613, 20210924092653, 24, 09, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Nhật Minh
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-07-09 14:42:44
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 121

Source

(15 commentaires)

  1. lâu lắm r t chưa bị party ban dù stack lang mìn khá nhiều /: do ý thức ng chơi hay do vac gà vậy <(")

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *