8170255, 1637094131, 20211116202211, 16, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

#Vietnam #Hack #Prime
Sáng nay, khi đang ngao du thưởng ngoạn đại hội quần hùng thì các hạ cùng 4 vị huynh đài tình cờ kết bái được 2 vị huynh đệ bên cánh tả. Hai bên trao đổi chiêu thức võ công qua lại rất vui vẻ, ngỡ tưởng có bạn tâm giao tri kỷ để cùng trau dồi võ thuật lâu bền thì bỗng dưng vị…

Plus

6354545, 1637094127, 20211116202207, 16, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Trần Minh Hoàng
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-07 03:22:43
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 9

Source