7827947, 1637077202, 20211116154002, 16, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


4957377, 1637077201, 20211116154001, 16, 11, 2021

Xin phép cộng đồng giúp đỡ report 3 con thiên cẩu này:
Wallhack + prefire + ném nade chặn đầu, đi đâu kê đó.
1 thằng quét QR steam lấy ảnh đại diện của mình luôn )
Demo: steam://rungame/730/76561202255233023/+csgo_download_match%20CSGO-dudrp-7G3HR-2CPFC-2SsxH-pJGrL
https://steamcommunity.c

Plus

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Trần Minh Hoàng
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-04 15:27:09
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 51

Source

(24 commentaires)

  1. Trầm kổm chưa bác. Cần đi khám răng hay thở bình oxy 0

  2. ủa th enemy orange này hôm bữa t gặp này :))) bắn inferno đi mid thấy cắm mặt vào tường bùm phát head cmn shot

  3. nó chưa hóa bản năng vô cực trượt patin với cắm súng xuống đất à

  4. Ô thấy thế nào sau khi chơi prime sau khi update , tôi thấy hãm lol vl có như k :((

Les commentaires sont fermés.