5363409, 1636827699, 20211113182139, 13, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

CSGO sau khi update
Nguồn : Phi Pham

4607189, 1636827699, 20211113182139, 13, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: John Pham
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-04 06:37:48
– Nombre de partage sur facebook: 21
– Nombres de likes: 297

Source

(6 commentaires)

 1. T nghĩ thay vì update prime thì có thể valve trừng trị bọn pháp sư trung hoa và hacker bằng các biện pháp như:
  +Mức 1:Hạ xuống rank thấp nhất
  +Mức 2:Khoá rank cho chơi 100 trận mở khoá
  +Mức 3:Xoá hết skin của bọn khựa
  +Ban vĩnh viễn
  +……
  Nhưng đây là gayben-đồ tể hút máu và t là non-prime nên sẽ có ông kêu ngậm mồm vào nhưng đây là những gì t nghĩ,ko đụng chạm gì đến người có căn cước hạng 1

Les commentaires sont fermés.