8832861, 1636719204, 20211112121324, 12, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Ôi còn đâu nhưng skin từ trên trời rơi xuống cho f2p để kiếm những đồng tiền ít ỏi để mong sau này đủ tiền để mở hòm lần đầu trong cuộc đời họ nhưng sau update tiếc thay thế giới đã chia thành những kẻ độc tài người giàu tuy hiền và đạo đức những cũng có người đòi bọn non-prime cuối cái mặt xuống ôi…

Plus

7531863, 1636719203, 20211112121323, 12, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Milanos Adigo
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-09 02:55:00
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 19

Source

(2 commentaires)

  1. Cúi, cuối cái mặt là cái cằm 😀 đã non-prime còn sai chính tả. Tử hình!

Les commentaires sont fermés.