3329992, 1636708780, 20211112091940, 12, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

ủa…

1801483, 1636708779, 20211112091939, 12, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Đào Chí Công
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-08 08:44:37
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 36

Source

(9 commentaires)

  1. nếu mà đang chơi bị văng game do lỗi xác thực VAC thì hệ thống tính bỏ game chỉ cần verify khởi động lại đc game thì vẫn join lại đc game nhưng quá 3p thì sẽ bin band cooldown (khi đã dính cooldown vẫn vào lại đc game nhé) mình từng bị rồi

Les commentaires sont fermés.