2687452, 1636654691, 20211111181811, 11, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

vãi cớt trận faceit ạ…. ae thấy trận nào ntn ch ?

8233078, 1636654690, 20211111181810, 11, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Nguyễn Nhật Ahn
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-09 05:02:44
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 19

Source

(6 commentaires)

  1. Hôm qua vừa bị xong, 5 thằng lv3 gặp toàn lv5 – lv7 thế mà vẫn thắng

  2. Nếu team kia stack thì nát gáo, còn solo thì hên xui. Nhiều lv cao quen chơi stack, chơi đơn cảm giác toàn fake level :))

  3. Bình thường vl bạn ơi :v t còn bắn trận thắng +50 thua -0 cơ mà

Les commentaires sont fermés.