7941740, 1636633314, 20211111122154, 11, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Ok
Bọn có prime tuổi l
Nguyễn Tùng

5011702, 1636633314, 20211111122154, 11, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Shiratsuyu Kawakaze
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-07 16:11:47
– Nombre de partage sur facebook: 4
– Nombres de likes: 329

Source

(8 commentaires)

  1. :))) gáy trước rồi bị ăn vả. thật là một câu chuyện buồn. nhưng đối với tôi là buồn cười.

  2. Gặp pháp sư vòng lập riết cũng nản mà bỏ tiền ra lên prime thôi thời gian sẽ tới nên sẵn túi tiền đi :)))

  3. Giờ đây non-prime thành cuộc chiến giữa các vị thần sợ lắm không chơi được đâu

Les commentaires sont fermés.