6399126, 1636496848, 20211109222728, 09, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


8176527, 1636496847, 20211109222727, 09, 11, 2021

xoiwfiii

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Hoàng Trung
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-07 08:52:26
– Nombre de partage sur facebook: 1
– Nombres de likes: 232

Source

(17 commentaires)

  1. bắn awp thì flick mạnh dạng lên bắn awp mà cứ di tâm tutu khó chịu zaikac

  2. xem highlight thì các ông chê lên chê xuống xem gà bắn cũng chê, thật không biết các ông như nào chứ riêng tôi thì thấy bắn như cặc

  3. Không biết các bác sao lại chửi nặng thế nhở ? Mấy pha ông này chết kiểu này bình thường mà chứ phải ông này cố tình chết để làm clip đâu chỉ qua content thay vì làm highlight thì làm kiểu này thôi mà

  4. Ko biết ae ntn chứ t gặp mấy thằng kiểu này trong team muốn cho cục gạch vkl. Thích làm trò vào mẹ deathmap mà làm. Bắn tử tế chắc buồi hơn ai 🙂

Les commentaires sont fermés.