9323626, 1636476185, 20211109164305, 09, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


7540355, 1636476184, 20211109164304, 09, 11, 2021

Bây giờ còn đc phân biệt k các bác nhỉ )
Forfun thôi các bác đừng căng thẳng quá

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Hùng Phan
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-08 14:06:52
– Nombre de partage sur facebook: 46
– Nombres de likes: 441

Source

(18 commentaires)

  1. Nhp làm ra để cải thiện game chứ để tụi m phân biệt vs nhau ha gì ?? Kệ t bắn 5e

  2. Khi chủ nghĩa xã hội và tư sản sụp đổ. Chế độ nô lệ da đen non prime lên ngôi🐧🐧

Les commentaires sont fermés.