7869993, 1636460371, 20211109121931, 09, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Vừa biết và chơi csgo được 1 ngày
Valve update không cung cấp prime free nữa )
Đen như chó

6599832, 1636460370, 20211109121930, 09, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Vũ Xuân Quyết
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-09 16:33:46
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 24

Source

(9 commentaires)

  1. Nó nhòe và mờ như con đường lên MGE của tôi vẹi :'(

  2. Nch là ủng hộ như thế này để game đỡ bị hack cheat hơn :)) mà bọn hack có chỗ riêng để chơi :))) còn loại hack kín nhiều tiền thì thôi miễn bàn

Les commentaires sont fermés.