3839548, 1636407999, 20211108214639, 08, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Ae cho mk hỏi tại sao ko mua đc đồ trong chợ cộng đồng vậy ạ

2226022, 1636407998, 20211108214638, 08, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Hùng Coì
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-09 11:24:50
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 111

Source

(20 commentaires)

  1. Ôi bạn ơi, ko mua đc súng là do bạn chưa nạp lần đầu đấy bạn :))

  2. dude đã từng tiêu ít nhất 5 đô để mua 1 con game trên steam chưa? Phải tiêu 5 đô trên steam mới được mua á

Les commentaires sont fermés.