5933248, 1636323758, 20211107222238, 07, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Mình với thằng bạn đang tranh luận là hiện này các game thủ dùng tai nghe 2.1 hay tai nghe âm thanh vòm 7.1 ( tính cả 7.1 real và giả lập 7.1 nhé) để chơi các tựa game fps như cs:go, pubg mobile… m thì trước giờ thấy các game thủ cs:go dùng tai 2.1 thôi, hoặc 7.1 như con hyper cloud 2 nhưng ko bật…

Plus

1913539, 1636323758, 20211107222238, 07, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Vịt Nguyễn
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-12 06:43:14
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 0

Source