4028736, 1636146123, 20211105210203, 05, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

)))

7445009, 1636146122, 20211105210202, 05, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Shiratsuyu Kawakaze
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-12 09:57:06
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 143

Source

(8 commentaires)

  1. Theo mình thì không nên đăng những bài như thế này. Cái xấu xa, mình phải quên nó đi, cho nó mất dần. K nên nhắc lại. Ng tốt sẽ bị ám ảnh, k tốt cho tinh thần, ng xấu sẽ ghi nhận. Ng k hiểu biết sẽ ghi nhớ. Và nếu nhóm còn đăng nhiều bài như t… thế này thì mình sẽ rời nhóm. Cuộc sống rất ngắn ngủi, tại sao phải để tâm đến điều cần quên đi. Hãy sống tích cực và tươi sáng.

Les commentaires sont fermés.