1868554, 1636066260, 20211104225100, 04, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Ai biết sửa cái này k , cả radar , hiện kill , rồi thanh đạn vs máu đều bị vào giữa màn . Reset game vs xoá đi tải lại vẫn bị

4074303, 1636066259, 20211104225059, 04, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Trung Hiếu
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-14 07:03:52
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 0

Source

Un commentaire

  1. bạn vào thư mục steam và tìm userdata rồi xóa hết các thư mục đi

Les commentaires sont fermés.