1550906, 1635790964, 20211101182244, 01, 11, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Em mới chơi game được mấy hôm. Nhưng bắn ngu quá đâm chán.
Có team nào bắn fun cho em xin 1 sot. Đã ngu còn chơi 1 mình, buồn lắm ạ.

8835210, 1635790963, 20211101182243, 01, 11, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Đỗ Tiến Sang
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-12 07:49:43
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 44

Source

(8 commentaires)

  1. đi tập aim các thứ là đảm báo bạn là nhất. Mà hình như còn thiếu cái gì nữa ấy nhỉ

  2. Hình ảnh 1 thanh niên Có chứng chỉ Pờ ri me đang hãm hiếp 1 thanh niên Non-Pờ ri me

  3. AnosGay nhé kb đi ông, bắn ngu cực sẽ khiến ông ko thở nổi vì phải gánh

Les commentaires sont fermés.