2985087, 1635708594, 20211031192954, 31, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


4192112, 1635708594, 20211031192954, 31, 10, 2021 » />

HighLight của tui khi tháo scope
https://www.youtube.com/watch?v=jc71TpoPs94&lc=Ugy6Ddcknuv1dWSXvtx4AaABAg


Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Nhat Nguyen
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-14 02:40:30
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 175

Source

(27 commentaires)

 1. mấy vid edit frag kiểu này sao ông không đăng lên mấy cái cộng đồng của nó ấy , ông đăng lên đây làm gì cho bị chửi

 2. Chắc chắn là cố tình người bình thường không thế thế này đc :))

 3. Bro ít effect thôi tôi bị loạn luôn ấy XD
  mà bắn căng

 4. Edit thiểu năng đéo khác gì vừa chơi đồ xong

 5. Góp ý là edit giật ít thôi ông ơi tại thường giật giật sẽ làm người xem khó chịu ấy.

 6. Skin 10/10
  Skill 10/10
  Edit -100/10
  Tóm lại là như tóc khá bảnh z :))

 7. Đang đau đầu xem xong đau mắt quá anh dzai ơi, btw bắn hay edit tốt

 8. Dao găng các kiểu đẹp bắn hay mỗi tội edit như đầu buòi

Les commentaires sont fermés.