3902444, 1635677307, 20211031104827, 31, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


2819552, 1635677307, 20211031104827, 31, 10, 2021

vài đường ae có thể dùng trong MM

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Thinh Dinh
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-05-29 15:39:42
– Nombre de partage sur facebook: 6
– Nombres de likes: 167

Source

(11 commentaires)

  1. Thực ra nhảy cho đẹp thôi chứ chẳng có đường nào áp dụng thực tiễn đc =))

  2. Múa cho vui với thể hiện thôi chứ quả leo lên mái second chả có tác dụng gì

  3. góc đầu thấy bomman bảo là dễ bị ăn đạn từ lầu lắm

Les commentaires sont fermés.