Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

mn chỉ mình cách vào server 5v5 với mình toàn vào thấy server trống ko có người

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Khải Bầu Trời
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-17 14:35:53
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 28

Source

(8 commentaires)

  1. Có sv nào bắn tự do kiểu 1vs16 ấy.có lệnh nào chọn súng mặc định k nhi

  2. Đấy là do bạn chưa trigger hệ thống gọi ng chơi đó. Đầu tiên bạn phải sử dụng lệnh !rtv chuyển map sang cache. Tiếp theo bạn đi vào khu site B trong đấy có cái kệ để 1 đống súng bạn đi thẳng vào chỗ đấy. Phần này hơi tricky 1 tí vì bạn phải lấy đc khẩu Ak-47 mà cái điểm để trigger lấy đc khẩu khá khó nên hãy thử di chuyển từng tí một từ trái qua phải mỗi lần bấm E 1 lần. Lặp lại việc đấy cho đến khi đủ 9 ng nữa vào trong cái server đấy rồi bạn chat !r hoặc !ready để sẵn sàng. Chúc bạn thành công.

  3. Đấy là do bạn chưa trigger hệ thống gọi ng chơi đó. Đầu tiên bạn phải sử dụng lệnh !rtv chuyển map sang cache. Tiếp theo bạn đi vào khu site B trong đấy có cái kệ để 1 đống súng bạn đi thẳng vào chỗ đấy. Phần này hơi tricky 1 tí vì bạn phải lấy đc khẩu Ak-47 mà cái điểm để trigger lấy đc khẩu khá khó nên hãy thử di chuyển từng tí một từ trái qua phải mỗi lần bấm E 1 lần. Lặp lại việc đấy cho đến khi đủ 9 ng nữa vào trong cái server đấy rồi bạn chat !r hoặc !ready để sẵn sàng. Chúc bạn thành công.

  4. Đấy là do bạn chưa trigger hệ thống gọi ng chơi đó. Đầu tiên bạn phải sử dụng lệnh !rtv chuyển map sang cache. Tiếp theo bạn đi vào khu site B trong đấy có cái kệ để 1 đống súng bạn đi thẳng vào chỗ đấy. Phần này hơi tricky 1 tí vì bạn phải lấy đc khẩu Ak-47 mà cái điểm để trigger lấy đc khẩu khá khó nên hãy thử di chuyển từng tí một từ trái qua phải mỗi lần bấm E 1 lần. Lặp lại việc đấy cho đến khi đủ 9 ng nữa vào trong cái server đấy rồi bạn chat !r hoặc !ready để sẵn sàng. Chúc bạn thành công.

  5. ấy là do bạn chưa trigger hệ thống gọi ng chơi đó. Đầu tiên bạn phải sử dụng lệnh !rtv chuyển map sang cache. Tiếp theo bạn đi vào khu site B trong đấy có cái kệ để 1 đống súng bạn đi thẳng vào chỗ đấy. Phần này hơi tricky 1 tí vì bạn phải lấy đc khẩu Ak-47 mà cái điểm để trigger lấy đc khẩu khá khó nên hãy thử di chuyển từng tí một từ trái qua phải mỗi lần bấm E 1 lần. Lặp lại việc đấy cho đến khi đủ 9 ng nữa vào trong cái server đấy rồi bạn chat !r hoặc !ready để sẵn sàng. Chúc bạn thành công.
    · Trả lời · Chia sẻ · 2 phút

Les commentaires sont fermés.