7561453, 1635510493, 20211029122813, 29, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Vào một ngày xàm loz, khi bạn đang bắn rank nhưng bị rớt mạng nên dis ra. Vào lại thì game treo mãi không vào được, và thế bạn bị adoban => Rớt cmnr rank 1 cách xàm loz

1638884, 1635510493, 20211029122813, 29, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Nguyễn Quốc Đạt
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-17 17:03:40
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 35

Source

(6 commentaires)

  1. Bị xuống nhanh như này thì chắc tổng số trận đấu của bạn thấp.

Les commentaires sont fermés.