1745824, 1635079138, 20211024123858, 24, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Vậy là sau 2 ngày thi đấu rất căng thẳng của giải đấu -40EloEsports Mixed bọn mình đã tìm ra đội dành chức vô địch với số tiền là 1 triệu VNĐ 🎉🎉🎉
Mình đại diện cho dàn admin của -40EloEsport xin chúc mừng cho đội của Chi Nguyễn cũng như có phần tấu hài cực mạnh. 🤣🤣
Tuy giải đấu vẫn còn những thiếu… Plus

5372767, 1635079138, 20211024123858, 24, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Minh Khang Nguyen
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-21 10:39:34
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 4

Source