6674650, 1634991349, 20211023121549, 23, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

lmao

1165522, 1634991349, 20211023121549, 23, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Đoàn Dự
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-20 21:42:53
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 139

Source

(7 commentaires)

  1. MẤY THANH NIÊN BẢO GA’ là anh hùng bàn phím nha mọi người :))

  2. « Tao phải gánh mấy thằng già này mà vẫn bị chửi là non Đmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ! » B1t said

  3. Thằng anh thì cứ nhìn gầm bàn còn thằng em thì nhìn đất lạy trời mấy thằng già đừng làm khổ nữa trông tội vl :((

Les commentaires sont fermés.