9739523, 1634911705, 20211022140825, 22, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam


9237347, 1634911704, 20211022140824, 22, 10, 2021

anh em cho em hỏi ai biết lỗi này là gì kh ạ sao em bật faceit Ac là vô game lên màn hình đen xong bị ra ngoài còn em tắt faceit Ac thì vô bình thường ạ ai chỉ êm với :((

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Nhu Trung
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-22 14:32:40
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 11

Source

(6 commentaires)

  1. Vào Exit AC đi ông rồi bật lại , không thì tải lại AC là được

Les commentaires sont fermés.