8150056, 1634894129, 20211022091529, 22, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Vì bài ở bên vncsgo bị report xóa nên reup và thằng mặt lồn này dùng clone report acc tôi nên bị khóa mõm trong 3 ngày
Thân gửi thằng mặt lồn Phan Công Minh hay Huỳnh Công Hiếu và mới nhất là Trần Đức Long :
Đến tìm thẳng mặt t mà nói chuyện chứ đừng dùng acc clone mà spam tường t như vậy nhé
Còn…

Plus

3910877, 1634894107, 20211022091507, 22, 10, 2021
6687086, 1634894110, 20211022091510, 22, 10, 2021
2151392, 1634894112, 20211022091512, 22, 10, 2021
4936523, 1634894120, 20211022091520, 22, 10, 2021
9074776, 1634894129, 20211022091529, 22, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Nguyễn Cọt Libra
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-22 18:15:29
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 0

Source