6924363, 1634758723, 20211020193843, 20, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Tôi sợ gặp phải những đồng đội như thế này lắm ace ạ 😔 thank ad duyệt

2827558, 1634758723, 20211020193843, 20, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Hoàng Nam
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-18 09:41:52
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 35

Source

(16 commentaires)

  1. :v ace đc 1 round xong thua sml. Trận sau cũng ace nhưng thua round đó thì team bạn lại thua sml :)).

  2. chứ có ai bắn cái pro luôn đâu ônh thông cảm cho người ta đi ngày xưa mình cũng thế mà

  3. Mỗi ng chơi game theo một kiểu . Ông chơi tryhard còn ng ta chơi để giải trí . Vui vẻ . Ko quan trọng thắng thua

  4. sao ko show mấy cái trận đỏ kia kìa show cái trận này làm gì ?

  5. Cho mình hỏi sao giờ mình bắn nó k lưu demo trận mình vừa bắn nhi

Les commentaires sont fermés.