Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

Dựng xe trước cửa quán net thì nhớ ra mình non prime . lại đi về đánh aoe

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Bộ Đội Cộng Sản
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-23 13:09:28
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 52

Source

(9 commentaires)

  1. sao đến giờ vẫn có nhưng con chuột bẩn thỉu không biết điều mà lên tiếng vậy? 🐧

Les commentaires sont fermés.