4127866, 1634651556, 20211019135236, 19, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

ae biết csgo tính điểm như thế nào k ạ.
ai có đường link hay hình ảnh nào cho e xem với.
9mvp mấy tình huống clucht mà vẫn xếp sau ))
thank ae

8183427, 1634651555, 20211019135235, 19, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Nguyễn Huy
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-24 08:18:17
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 38

Source

(9 commentaires)

  1. đặt bom gỡ bom hỗ trợ nhiều. gây dmg cho đối phương cao vẫn tính score nhé

  2. 1 lần bác còn sống +1 point thôi, bác đặt bom, gỡ bom +2 lận :v

  3. Ủa cho em hỏi cái tính rank trong csgo với. Khi nào thì lên rank ạ

  4. người ta chơi csgo đúng nhiệm vụ, còn bạn chỉ đi bắn nhau thì làm sao hơn ngta được =))

  5. 1 kill 2 điểm, 1 hỗ trợ 1 điểm còn đặt bom, gỡ bom nx

Les commentaires sont fermés.