8825408, 1634640941, 20211019105541, 19, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

SAU BAO NHIÊU NGÀY NGÁO NGƠ THÌ CUỐI CÙNG EM CŨNG LÊN ĐƯỢC NOVA CÁC BÁC Ạ )

2839231, 1634640941, 20211019105541, 19, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Chung Vũ
– Date exacte de publication sur facebook: 2020-04-07 16:08:21
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 125

Source

(15 commentaires)

  1. Chúc mừng bác – Lời chúc mừng từ một thằng từng leo từ silver 1 lên

  2. 🙂 e mới tập chơi còn chưa xong đc 10 trận rank thắng đầu tiên nữa

Les commentaires sont fermés.