7986762, 1634548625, 20211018091705, 18, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

🌞 Cần tìm đồng đội.
Mình là game thủ CF từ năm 2008, giờ mới chơi lại CS:GO ~10 ngày ( mình mua game từ 2016 2017) nên không có bạn bè nào cả. Toàn phải solo rank 1 mình nên rất cực và chán (mình phải win 53 trận mới lên được Silver Elite). Mình cần tìm vài bạn cùng chung chí hướng thoát khỏi tình… Plus

3670193, 1634548620, 20211018091700, 18, 10, 2021
3891062, 1634548623, 20211018091703, 18, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Đào Trọng Hiếu
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-06-25 09:13:49
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 0

Source