1133982, 1633425249, 20211005091409, 05, 10, 2021

Sur FBook: Un post de Cộng đồng CS:GO Việt Nam

kh biet pro palyer có trong đây kh, bắn bait vcl với bớt cư xử như con nít đi bạn ơi.

4996994, 1633425246, 20211005091406, 05, 10, 2021
2251125, 1633425248, 20211005091408, 05, 10, 2021

Fiche technique de cette publication Facebook:
– Nom de l’auteur du post: Trường Vũ
– Date exacte de publication sur facebook: 2021-07-01 02:11:20
– Nombre de partage sur facebook: 0
– Nombres de likes: 74

Source

(16 commentaires)

  1. mọi ngừi cho mình hỏi là làm cách nào để cái hiện ping và fps nó nhỏ hơn 1 tí được không ạ

  2. Nay tôi cũng gặp, bait xong bắt ng lên đc top frag xong ngồi sủa clg đ hieu? Xong bắn đồng đội rồi lại sủa

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *